Regione: Trentino-Südtirol | Provincia: Bolzano

360*Fetenhits mit DJ Pire

VE 09.03.2018

Begin 21:00 | End 02:30 | Entry **** €

Location: Bar Voitsberg Vahrn
Street: Voitsbergstrasse 5
City: Vahrn (BZ)
360*Fetenhits mit DJ Pire
360*Fetenhits